portfolio | websites

Meestal wordt er gekozen uit de volgende vier mogelijkheden:

  • rs-design ontwerpt een site en bouwt na goedkeuring van het ontwerp de site in html en voorziet de site van content. Na oplevering is bij veranderingen aan de inhoud een e-mail naar rs-design voldoende. De praktijk leert dat het doorvoeren van tekstuele veranderingen weinig tijd vergt en de kosten daardoor niet opwegen tegen de kosten die gemaakt worden voor een zogenaamd Content Management Systeem. Dit is een gemakkelijke oplossing voor sites die niet regelmatig hoeven te worden aangepast.
  • rs-design ontwerpt een site en na goedkeuring van het ontwerp door de klant wordt deze gebouwd in Wordpress (een gebruikersvriendelijk Content Management Systeem) door een externe programmeur. rs-design voorziet de site van de eerste content en instrueert de toekomstige editor hoe hij of zij zelf teksten kan veranderen/toevoegen en foto’s of PDF’s kan plaatsen. Wordpresssites zijn gemakkelijk uit te breiden met een agenda of andere zogenaamde plugins.